„Twój pomysł, europejskie pieniądze”

Miło nam poinformować, że PRB UNIMA jest Beneficjentem Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Oś I Przedsiębiorczość i Innowacje, Działanie 1.1 Dotacje dla nowopowstałych mikroprzedsiębiorstw.

Tytuł projektu: „Wzrost konkurencyjności PRB UNIMA na rynku regionalnym poprzez zakup maszyn budowlanych”

Celem projektu było: Podniesienie konkurencyjności firmy PRB UNIMA na rynku regionalnym.

Punkty informacyjne:

www.rpo.lubelskie.pl
Bezpłatna infolinia: 0-800-888-776
Departament Strategii i Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Stefczyka 3b, 20-151 Lublin

www.lawp.eu
nr telefonu do Punktu Informacyjnego: 81 462 38 31, 81 462 38 12
Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości
ul. Wojciechowska 9a, 20-704 Lublin

Program Regionalny - Narodowa Strategia Spójności

FUVI0111ADANAUL
FREE Joomla! template "Adana"
joomla 1.6 templates by funky-visions.de